Strategi

Kjernegruppa:
- Består av noen ledere og forkynnere som delvis har vært med fra starten av.
- Kjernegruppa arbeider seg fram til en felles forståelse av bibelens hovedsannheter som i dag utfordres av liberale strømninger i kristenheten.
- Utarbeider uttalelser og velger ut allerede eksisterende materiell som underbygger det vi ønsker å markere av læremessige standpunkter.
- Søker å bringe dette videre gjennom samlinger i regi av “Sammen for Sannheten”. Til nye og gamle forkynnere, sjelesørgere og andre arbediere i Guds meniget.

Fellesskapsgrupper
Det er ønskelig at det dannes felere slike grupper utover hele landet. Ledere og forkynnere som ønsker å danne slike grupper og bruke samme navn, må ha tillit i kjernegruppa.

Referansegruppe:
Består av forkynnere / ledere som vil stå sammen med oss i de sakene vi uttaler oss om uten at de trenger å være en del av kjenregruppa. Dette bør så langt det lar seg gjøre, være ledere som er godt kjent og har tillit i store kretser av norsk kristenhet.