Lære

Ett eksempel på hva vi har jobbet med:                                                             Notat fra Gavlestad 21/8 -2009

Gudsbildet.

1.)    Betyr det noe hva vi tenker om Gud? Han er jo uforanderlig og endres ikke av våre tanker.

2.)    Hva er et bibelsk Gudsbilde?

3.)    Hvordan påvirker vårt Gudsbilde måten vi lever på?

Utfordringer. La meg bruke to eksempler.

W. Branham – profet røst på 50 – 60 tallet, store tegn og under – lære feil. Hvem korrigerer?

Jer 28:5 Her det en duell mellom profetene Hanaja og Jeremia. Hvordan går vi inn i dette?

Hvem sjekker din lære i menigheten?

1.)  Betyr det noe hva vi tenker om Gud?

Paulus understreker 4 ganger i dette avsnitt at noe annet evangelium ikke kan godkjennes selv om engler skulle formiddle det, (Gal 1:6 – 9).

De første kristne holdt urokkelig fast ved Apostlene (godkjenningsorgan) og deres Lære, (Ap 2:42).

Hos 2Joh 1:6 – 11 understrekes 4 sentrale områder om biblens lære.

  1. Hans BUD – de 10 bud er ikke borte de er oppfylt slik at vi ikke skal fylle dem for å bli rettferdige. De er ikke satt ut av kraft, Matt 5:17 sier dere har hørt og refererer til et av de ti bud, men understreker at ”Jeg sier dere”. Akkurat som han setter opp kravet. Budene var ikke så strenge som Jesus. Budenes funksjon er å avdekke synd, Jesus gjorde det samme.
  2. Videre taler teksten om at ”mange forførere” som skal kjennetegnes av tre ting; ikke bekjenner Jesus Kristus i kjød.
  3. Gi akt fordi dette har med vår lønn i himmelen å gjøre.
  4. Begår overtredelse – av hva? Kristi lære – blir i, HAR IKKE GUD.

Bibelen er en absolutt bok som gir oss Sannheten om Gud, Jesus, DHÅ og alt som vedgår livet i Guds rike.

Ap 9:20, 22, 29, 17:2 – 3.

Hvorfor viktig? Oppfyllelsen av GT – viser at skriften er sann. Jesus var avgjørende.

2.)  Bibelsk Gudsbilde.

Vi kan like lite gi et rett Gudsbilde som en kopp med vann kan beskrive havet?

Likevel har vi noen holdepunkter som er avgjørende for vår tro. Vi skal se på 5 ulike områder.

a.)    Bibelen

b.)    Guds navn

Ofte er det snakk om Guds 7 navn, men med ulike kombinasjoner som vi finner i Guds ord er det mange flere.

Elohim – en hebraisk flertalsform som oversettes med ”Gud”. Dette er det første navn på Gud i bibelen. I skapelsesberettningen er det dette som brukes.

YHVH – Jahve – oversettes oftest med ”Jeg er” eller ”Herre”. Det hebraiske navnet består bare av konsonanter da man ikke vikke uttale Guds sanne navn. Når vi bruker ”Jahve” eller ”Jehova” så er det en anntagelse.

El Shaddai – betyr ”Allmektig”

El Elyon – betyr ”den høyeste”

Adonai – betyr ”Herre”.

El Olam – Evig Gud.

Jehova Sebaot – Hærskarenes Gud.

 c.)    Guds atributter – egenskaper.

Her er A.W. Tozer sin bok ”The knowledge of the holy.” en enestående ressurs. Han beskriver 18 ulike egenskaper hos Gud.

Visdom, Uendelig (ubegrenset), Suveren, Hellig, Treening, Allvitende, Trofast, Kjærlig, Allmektig, Selveksisterende, Selvtilstrekkelig, Rettferdig, Uforanderlig, Barmhjertig, Evig, God, Nådig, Allestedsnærværende.

Rom 11:22 understreker ballansen i Gud.

d.)    Guds absolutter.

Flere av Guds egenskaper må beskrives som absolutter.

Evig, Allmektig, Allestednærværende og Allvitende.

e.)    Gud er åpenbart i Kristus Jesus.

Gud har ikke forandret seg fra GT til NT.

Vi liker Jesus, men ikke Gud?

3.)    Hvortdan påvirker vårt Gudsbilde måten å leve på?

Judas brev 3 – 4.