Fundamentert i skriften

Vårt anliggende er godt fundamentert i skriften:

2-Tim. 1,12-14 …vet hvem jeg tror på – sunne ord.
3.Joh. 3 …slik som du vandrer i sannheten
2.Joh. 4-10 …vandre i sannheten. Forførere
Jud. 3-4 … stride for den tro som en gang er overgitt…
1.Joh. 4,1-3 …prøve åndene
1.Joh. 2,4 …en løgner, og sannheten er ikke i Ham.
2. Pet. 3,17-18 … ta dere i vare

Sannheten er det som er gitt oss gjennom GT sine profetier, Jesu forkynnelse og apostlenes Paulus undervisning. Sannheten understrekes ved at Gud gir sitt vitnesbyrd til forkynnelsen ved å gjøre tegn og undere. Derfor skal vi være nøye med å granske skriftene og gjennom det justere våre liv i tråd med Guds vilje. Være ærlige mot sannheten, både om Gud og oss selv.

Usikkerhet svekker frimodigheten i møte med anledningene til å vitne, samt i møte med vranglære. Usikkerhet avler stress, uro og forvirring.

Satan angriper for å svekke oss, ved å beskylde oss for å være fordømmende. Da krymper vi oss og trekker oss inn i oss selv. Har du hørt utsang som dette: ”Er dine meninger bedre enn mine. Hvordan kan du si at DU har funnet sannheten og ikke jeg? Du får meg til å føle meg verdiløs når du sier at min tro ikke er bra nok” osv. Dette er Satans strategi for å skape skyldfølelse hos dem som holder fram sannheten?

Når sannheten forlates:

1.Tim. 4,7 …Eventyr, diskusjoner, kverulering, selvgodhet, egoisme og tomt snakk.
2.Tim. 3,1-9 …Skinn av gudsfrykt, men fornekter kraften. Ingen utvikling.
2.Tim. 4,3-4 …Man tar seg lærere i hopetall, og hopper hit og dit.
Er det der vi er i dag?
Vi er redd for at underholdningskulturen skal få for stor plass i menighetslivet. At sterke ytringer i form av under og tegn og nådegaver blir avvist til fordel for en ”snill kultur” som ikke skal støte noen. Møter og menighetsliv kan fort bli mer teknikk enn liv. – Næringslivsprinsipper kan ta plassen for Åndens åpenbaring. Evangelieformidling, disippelskap og lederstrukturer vil da bli tilpasset etter disse prinsippene.