Besøket med pastor Jack Hayford og Dr. Wayne Grudem september 2014 er dessverre avlyst

Kjære lesere av ”Sammen for Sannheten” sin webside

 
Noen av dere har i lengre tid vært informert om vårt planlagte besøk her i Norge av pastor Jack Hayford og Dr. Wayne Grudem. Besøket har vært forberedt i over to år og vi har hatt skriftlige avtaler med begge talere. Besøket skulle etter planen skje i september 2014. Vi har i det siste motatt mail fra Hayford og Grudem med en sterk beklagelse om at de må trekke seg fra arrangementet. Det er har ingenting med oss å gjøre, men skyldes først og fremst at pastor Jack hadde en operasjon i fjor og opplever en utmattethet som fører til besvimelser. Disse kommer uten forvarsel og har ført til at han har falt og skadet armen i et tilfelle og hodet i det andre. Dette gjør at hans lege ikke anbefaler ham å reise utenfor USA lenger. Han har derfor kanselert alle utenlandsoppdrag fra 2014 og fremover. Det har vært mitt privilegium å kjenne pastor Jack personlig i mange år og han har derfor virkelig undertreket hvor smertelig det er å kanselere dette oppdraget. Han ønsket virkelig å komme til Norge og slå et slag for saken om Bibelens troverdighet.

Når jeg mottok meddelelsen fra pastor Jack sendte jeg mail til Dr. Grudem om saken og etter å ha bedt over dette en tid kjente han at vi hadde et annet omfang siden Hayford ikke ble med og beklaget dermed at han ville trekke seg. Det er også i tråd med det han føler er Herrens ledelse i det siste. Han opplever sterkt at han skal fokusere på å skrive i årene som ligger foran. Blant annet vil han gi ut en oppdatering av sin berømte Systematiske Teologi og i denne ta med utfyllende stoff om bibelens troverdighet og Chicago erklæringen.

Jeg vil benytte anledningen til å takke dere i ”Sammen for Sannheten” som har jobbet med denne saken, Hermon Forlag og alle dere lokale kontakter som har åpnet for muligheten til å sette denne saken på dagsplanen i deres område.

Kan jeg være så frimodig å be om forbønn for denne sakens videre utvikling. Vi vet at dette er en kampsak av rang, det er tydelig av avisen Dagen sin dekkning av skriftsynsdebatt i det siste. Jeg tror derfor at denne saken må løftes frem på en eller annen måte. Vi ber om Guds visdom for å finne ut hvordan.

Erik Jensen

 

Leave a comment