Sammen For Sannheten

Sammen for sannheten

Vi vil mobilisere og utruste kristne ledere til å forkynne en bibelsk forståelse av Guds rike.

Vi vil se forkynnere som proklamerer nytestamentlig disippelskap, der mennesker kalles til lydighet og etterfølgelse av Jesus i alle ting – personlig, lokalt, nasjonalt og globalt.